Bydrae

“Bring julle volle tiende na die tempel se stoorkamers toe sodat daar genoeg kan wees om dié wat nie vir hulleself kan sorg nie te help. Probeer dit en kyk wat gebeur. As julle dit doen, sal julle sien dat julle my hande wat agter my rug vasgemaak was, losgemaak het, en dan sal Ek weer vir julle kan sorg na die beste van my vermoë.” ‭‭Maleagi‬ ‭3:10‬ ‭DB‬‬

TIENDES EN DANKOFFERS

BANK BESONDERHEDE

 

Dubai Afrikaanse Kerk is ‘n selfonderhoudende gemeente. Die finansies word deur die finansiële komitee behartig. Die kerk steun op weeklikse kollekte, maandelikse dankoffers en ander feesoffers.

Lidmate word aangemoedig om hul maandelikse dankoffer met Internetbetaling (EFT) te doen aangesien dit deurlopende kontantvloei dwarsdeur die jaar vergemaklik. 

 

Groete & seën,
Deon Bester
Leraar van die Dubai Afrikaanse Kerk

Volgende Stap

Word Deel van Ons Familie

Share This
× Hoe kan ons help?