Dien met jou gawes

Die Heilige Gees het vir ons elkeen unieke gawes gegee soos barmhartigheid, leierskap, herderskap, onderrig en lering, hulpvaardigheid, voorbidding, bemoediging, administrasie en vele meer. Lidmate en hulle gawes is vir ons as gemeente tot groot seën en is die ronde wiele van ons kerk wat die wa gemaklik vorentoe laat beweeg.

BediEN

Sluit aan by een van ons Diensspanne

Feeste

Chris Herbst

 +971 50 846 7879

Verwelkoming

Trudie le Roux

+971 56 6547704

 

 

Gasvryheid

Trudie le Roux

+971 56 6547704

 

Klank & Tegnies

André Venter

+971 58 591 0701

Finansies

Danie de Kock

+971 56 500 3971

Gebed

Trudie le Roux

+971 56 6547704

Sendingwerk

Pieter Swanepoel

+971 55 103 8246

Ons verwelkom jou graag by enige van die diensspanne, wat veral op Vrydae beurte maak om diens te lewer. Ons het talle spanne waar jy betrokke kan raak, i.e. feeste, verwelkoming, gasvryheid, klank en tegnies, finansies en gebed.

FEESTE

Die funksie van die Feestespan is om saam met die Dagbestuur die Feeste wat ons aanbied vir die gemeente deur die loop van die jaar, te beplan en uit te voer. Gawes wat hier handig is, is onder andere kreatiwiteit, hulpvaardigheid, administrasie en entoesiasme.

 

Spanleier: Chris Herbst 

Selnommer: +971 50 846 7879

VERWELKOMING

Die span speel ‘n baie belangrike rol in ons konneksieplan in die gemeente. Hulle is die vriendelike glimlag en warm drukkie by die voordeur. Hulle laat die gemeente en ook nuwe besoekers welkom voel en volg graag met mense op waar dit nodig is. Jou gemaklike, warm, vrolike geaardheid is net wat ons nodig het.

 

Spanleier: Trudie le Roux 

Selnommer: +971 56 6547704

GASVRYHEID

Wat is nou lekkerder as ‘n koppie koffie voor of na die erediens? Wat ‘n vreugde as jy in tye wat dit met jou moeilik gaan daardie aandete wat vir jou gemaak en afgelaai is, kan voorsit! Hierdie span sorg agter die skerms dat hierdie vreugde gebeur.

 

Spanleier: Trudie le Roux

Selnommer: +971 56 6547704

KLANK & TEGNIES

Die klank en tegniese behoeftes van die erediens word elke week opgestel en na die diens weggepak. Wanneer die Feeste klank en tegniese behoeftes het, is ons betrokke. Kennis hiervan sal help maar is nie noodsaaklik om deel te wees van hierdie span nie.

 

Spanleier: André Venter

Selnommer: +971 58 591 0701

FINANSIES

Dubai Afrikaanse Kerk is ‘n selfonderhoudende gemeente. Die finansies word deur die finansiële komitee behartig. Die kerk steun op weeklikse kollekte, maandelikse dankoffers en ander feesoffers. Lidmate word aangemoedig om hul maandelikse dankoffer met Internetbetaling (EFT) te doen aangesien dit deurlopende kontantvloei dwarsdeur die jaar vergemaklik. 

 

Spanleier: Danie de Kock 

Selnommer: +971 56 500 3971

GEBED

Psalm 127:1 As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. 

Ons is God se gemeente. Ons leef in Hom en deur Hom en word deur gebed gevorm en opgebou. Ons het verskillende platforms waar die gemeente gemotiveer word om saam te bid.

‘n Gebedsbulletin word weekliks uitgestuur. Ons bied van tyd tot tyd gebedsopleiding aan en is ook ingeskakel by die Stadsgebeds-mobiliseringsbeweging in die VAE.

 

Spanleier: Trudie le Roux

Selnommer: +971 56 6547704

SENDINGWERK

Sendingwerk

Jesus se sending-opdrag in Matt 28:19 is duidelik.  Ons wat Sy dissipels is, moet die goeie Nuus versprei na elke volksgroep in die wêreld.  Hier by Dubai Afrikaanse Kerk, glo ons dat God ons hier geplaas het om Sy getuies te wees. Ons wil nie net draers van die Lewende Water hier wees nie - ons wil God se Woord saai, vanaf Dubai tot aan die einde van die wêreld.

’n Reuse taak wag, want van die ongeveer 16 900 mense-groepe in die wêreld, is ongeveer 6 900 groepe nog onbereik.

Deel van ons getuienis vir die Evangelie van Jesus Christus is dus ook om sendelinge in die onbereikte groepe in die wêreld te ondersteun.

 

Ons doen dit graag deur 'n persentasie van die kerk se inkomste terug te saai in sendingwerk.

 

Ons gemeente ondersteun tans 6 sendelinge wat werk in onderskeidelik Thailand, Indië, Laos, Burma, China, Egipte, Sudan, Suid Afrika, Jemen, Madagaskar, en Ugand. Ons konsentreer op die opleidingvan kerkplanters. Verlede jaar is daar 500 kerkplanters opgelei. Ons fokus veral op onbereikte groepe regoor die wêreld.  

Share This
× Hoe kan ons help?